Chủ động đối phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19

  Công điện của Thủ tướng chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương.
  Quý 1, thu ngân sách nhà nước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng
  Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới từ ngày 1.4
  UBND tỉnh công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
  Quyết định số 568/QĐ-STC ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Tài chính Hải Dương.
  Toàn tỉnh hết cách ly: Người dân trở lại các hoạt động kinh tế xã hội với cam kết thực hiện các quy định phòng dịch trong tình hình mới
       
 
DỰ THẢO
DỰ THẢO:Tờ trình Về việc ban hành quy định chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương.
DỰ THẢO:Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Phục hồi chức năng,giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội người mù tỉnh Hải Dương.
Công văn số 1202/STC-QLGCS ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tham gia vào DỰ THẢO Quyết định quy định đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ
DỰ THẢO:chi tiết phương án giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,tài sản gắn liền với đất,lập HS địa chính,cấp GCN quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
DỰ THẢO:Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 457/CV-MSTT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 448/CV-MSTT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Thông báo số 3428/TB-STC ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu: Cung ứng thiết bị văn phòng
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu: Cung ứng điều hòa nhiệt độ, bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu và thiết bị mầm non ngoài trời.
Văn bản hướng dẫn điều hành Sở
Công văn số 490/STC-QLGCS ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020.
Công văn số 463/STC-VP ngày 15 tháng 2 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
Công văn số 4212/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2021.
Công văn số 3563/CV-STC ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn NSĐP năm 2020 thực hiện Đề án " Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"
Công văn số 2443/CV-STC ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã năm 2021.
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Không có dữ liệu
Thông báo
  THÔNG BÁO:Thực hiện giờ làm việc mùa hè kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021
  Quyết định số 567/QĐ-STC ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại Sở Tài chính Hải Dương.
  Công văn số 490/STC-QLGCS ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020.
  Quyết định 4789/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt ĐA khoán kinh phí sử dụng về sắp xếp,xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan,đơn vị thuộc phạm vi của tỉnh.
  Quyết định 4788/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt phương án quy định tiêu chuẩn,định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan,đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
  Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín