Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

  Họp mặt cán bộ hưu trí Xuân Quý Mão 2023
  Công văn số 5312/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
  Công văn số 1553/STTTT-TTBCXB ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền về Đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị,phát triển kinh tế xã hội.
  Công văn số 3383/STC-TCHCSN ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng tải dự thảo Nghị quyết lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương.
  Triển khai Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
  Thông báo số 3254/TB-HĐĐG ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản V/v lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá tài sản.
       
 
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Công văn số 3812/UBND-VP ngày 28 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương V/v thực hiện triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12.
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Công văn số 1553/STTTT-TTBCXB ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền về Đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị,phát triển kinh tế xã hội.
Công văn số 1413/STTTT-TTBCXB ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Hải Dương V/v Tăng cường tuyên truyền về Nhân quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị,phát triển kinh tế - xã hội.
Công văn số 171/BATGT-A1 ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương V/v tham gia cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022.
DỰ THẢO
DỰ THẢO:Quyết định ban hành quy định về quản lý,thanh quyết toán vốn đầu tư từ nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc CT mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự Thảo: “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
DỰ THẢO:Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
Công văn số 3248/STC-TCHCSN ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v góp ý Dự thảo NQ của HĐND tỉnh về điều chỉnh định mức trợ cấp, trợ giúp XH tại TT phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho Hội người mù tỉnh Hải Dương
Dự thảo: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết thu thường xuyên
Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 202/CV-MSTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Trung Tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 201/CV-MSTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Trung Tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 106/CV-MSTT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 86/CV-MSTT ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm TV & DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 18/Tr.T-MSTT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Tư vấn và DVTC Hải Dương về việc đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2021.
Văn bản hướng dẫn điều hành Sở
Công văn số 5312/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Công văn số 3383/STC-TCHCSN ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng tải dự thảo Nghị quyết lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương.
Công văn số 3031/STC-HCSN ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v xin ý kiến nội quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Công văn số 2481/STC-QLNS ngày 10/8/2022 của Sở Tài chính V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023,Kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2023-2025.
Công văn số 2287/TB-STC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Không có dữ liệu
Thông báo
  Thông báo số 156/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023.
  Công văn số 2518/CQTTTCT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID.
  Thông báo số 4462/TB-HĐĐG ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Hải Dương V/v lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá tài sản.
  Thông báo thời gian làm việc mùa Đông,kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023:
  Quyết định số 3030/QĐ-STC ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2022.
  Thu phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na