Công văn số 180/UBND-VP ngày 18 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.

  Công văn số 4461/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2022.
  Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị động viên công tác khóa sổ các đơn vị cuối năm
  Công văn số 4208/STC-QLNS ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Hướng dẫn công tác khóa sổ và lập quyết toán ngân sách năm 2021.
  Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron
  Thủ tướng chỉ đạo chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron
  Thu NSNN 10 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
       
 
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị động viên công tác khóa sổ các đơn vị cuối năm
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron
Công văn số 3872/STC-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2021.
Thủ tướng chỉ đạo chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron
Thu NSNN 10 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán
DỰ THẢO
Dự thảo: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết thu thường xuyên
DỰ THẢO: Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Công văn số 3018/STC-QLNS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự thảo:Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời kỳ ổn định ngân
DỰ THẢO: Nghị quyết quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm XH tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 201/CV-MSTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Trung Tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 106/CV-MSTT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 86/CV-MSTT ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm TV & DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Công văn số 18/Tr.T-MSTT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Tư vấn và DVTC Hải Dương về việc đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2021.
Công văn số 457/CV-MSTT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
Văn bản hướng dẫn điều hành Sở
Công văn số 4461/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2022.
Công văn số 3974/STC-TCĐT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.
Công văn số 4208/STC-QLNS ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Hướng dẫn công tác khóa sổ và lập quyết toán ngân sách năm 2021.
Công văn số 2919/STC-QLGCS ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Công văn số 2284/STC-QLNS ngày 30/7/2021 của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2022-2024.
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Không có dữ liệu
Thông báo
  Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022
  Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na