Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 3558/STC-QLGCS ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2019
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng điều hòa, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng thiết bị văn phòng
Quyết định số 227/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính V/v Phê duyệt kết quả nhà thầu cung ứng điều hòa, bàn ghế, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời
Quyết định số 226/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thiết bị văn phòng
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Số hiệuTrích dẫnTải file
1109/STC-QLGCS V/v đôn đốc báo cáo rà soát mức thu, chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí Tải file TaiFile.doc
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na