Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia

  CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.
  CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ TÀI CHÍNH THAM DỰ HỘI THAO KHỐI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU TỔNG HỢP NĂM 2019
  Khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương
  Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm của Bộ Tài chính
  Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số
  Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2019-2022.
  Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2019-2022.
       
 
DỰ THẢO
Dự Thảo: Nghị quyết Ban hành quy định một số mức chi phục vụ cho công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự Thảo: Nghị quyết Ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Dự thảo:Đề án Khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.
Thông tin dịch vụ tài chính
Thông báo thông tin mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai mua sắm tập trung đợt bổ sung năm 2019.
Công văn số 251/CV-MSTT ngày 14 tháng 6 năm 2019 V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Công văn số 198/CV-MSTT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương về việc Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2019 (đợt 1)
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Số hiệuTrích dẫnTải file
1109/STC-QLGCS V/v đôn đốc báo cáo rà soát mức thu, chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí Tải file TaiFile.doc
822/QĐ-TC V/v ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Dương Tải file Taifile.PDF
2260/STC-HD Hướng dẫn số: 2260/STC-HD ngày 2/8/2019 của STC về việc Xác định nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Tải file Taitep.rar
2814/STC-QLGCS Công văn số 2814/STC-QLGCS ngày 01/10/2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2019 Tải file CV2814.rar
3219/STC-NSX V/v hướng dẫn xử lý,bàn giao và thực hiện công tác kế toán,chế độ tài chính,NS,tài sản khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã,chuyển xã thành phường và điều chuyển nhập một số xã về thành phố Hải Dương. Tải file TaiFile.pdf
Thông báo
  Quyết định số 2841/QĐ-STC ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2019
  Quyết định số 1987/QĐ-STC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019
  Quyết định số 1850/QĐ-STC ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công
  Kế hoạch số 1076/KH-STC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na