Thông tin dịch vụ tài chính
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai mua sắm tập trung đợt bổ sung năm 2019.
Công văn số 251/CV-MSTT ngày 14 tháng 6 năm 2019 V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Công văn số 198/CV-MSTT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương về việc Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2019 (đợt 1)
Mẫu biểu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Số hiệuTrích dẫnTải file
1109/STC-QLGCS V/v đôn đốc báo cáo rà soát mức thu, chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí Tải file TaiFile.doc
822/QĐ-TC V/v ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Dương Tải file Taifile.PDF
2260/STC-HD Hướng dẫn số: 2260/STC-HD ngày 2/8/2019 của STC về việc Xác định nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Tải file Taitep.rar
2814/STC-QLGCS Công văn số 2814/STC-QLGCS ngày 01/10/2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2019 Tải file CV2814.rar
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na