Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

  Mô hình ứng dụng CNTT nào phục vụ quản lý ngân sách thống nhất?
  Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
  Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính Hải Dương tham gia Hội thi thể thao do Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương tổ chức.
  Dự thảo:Đề án Khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.
  Cân đối NSNN 5 tháng bội thu
  Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
  Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017
       
 
Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 198/CV-MSTT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương về việc Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2019 (đợt 1)
Mẫu biểu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
Công văn số 3558/STC-QLGCS ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2019
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng điều hòa, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời
Quản lý văn bản
Tiêu chí:
Nội dung:
Năm:
Số hiệuTrích dẫnTải file
1109/STC-QLGCS V/v đôn đốc báo cáo rà soát mức thu, chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí Tải file TaiFile.doc
822/QĐ-TC V/v ban hành Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Dương Tải file Taifile.PDF
2260/STC-HD Hướng dẫn số: 2260/STC-HD ngày 2/8/2019 của STC về việc Xác định nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Tải file Taitep.rar
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na