Tin Sở Tài chính
Thông tư số 44/2023/TT-BTC giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
18/07/2023 08:54:33

   Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/06/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

   Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành hai thông tư: Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng và Thông tư số 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/06/2023 giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, và giảm 50% phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng và một số khoản phí, lệ phí khác nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

   Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

Các tin mới hơn
Hơn 250 học viên tham gia lớp Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quản lý ngân sách khối huyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu(21/05/2024)
Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới(20/05/2024)
Công văn số 1595/STC-HCSN ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính.(08/05/2024)
Một số điểm mới nổi bật của Luật đất đai năm 2024.(26/04/2024)
Nâng cao nghiệp vụ đấu thầu cho hơn 150 học viên là lãnh đạo cơ quan và chuyên viên các phòng, ban, bộ phận chuyên môn tại các đơn vị trên địa bàn huyện Nam Sách và một số cơ quan đơn vị khác. (23/04/2024)
Các tin cũ hơn
Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.(11/07/2023)
Công văn số 945/STTTT-TTBCXB ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(23/06/2023)
Công văn số 2087/HD-BCĐNQ ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Hải Dương Hướng dẫn truyền thông về quyền con người và triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới ((16/06/2023)
UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (13/06/2023)
Công văn số 852/STTTT-TTBCXB ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội.(06/06/2023)
Thông báo
  Công văn số 73/TM-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm TV và DVTC Hải Dương V/v thư mời chào giá dịch vụ nước uống,cà phê và bánh ngọt phục vụ lớp nghiệp vụ TCKT cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2024.
  Công văn số 72/TM-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm TV và DVTC Hải Dương V/v thư mời chào giá dịch vụ phô tô, in ấn tài liệu phục vụ lớp nâng cao nghiệp vụ TCKT cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2024.
  Công văn số 71/TM-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm TV và DVTC Hải Dương V/v thư mời chào giá dịch vụ thuê hội trường và các dịch vụ cần thiết khác phục vụ lớp học cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2024.
  Thư mời chào giá: Gói thầu mua sắm máy tính để bàn, bàn ghế lớp học năm 2024 (đợt 2).
  THÔNG BÁO:Lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn và tư vấn xây dựng hồ sơ và tổ chức bán đấu giá tại các doanh nghiệp.
Để đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, thu hồi vốn nhà nước đầu tư ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn. Sở Tài chính Hải Dương thông báo để các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn và tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn tại các Công ty cổ phần Giao thông môi trường và đô thị Chí Linh; Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Hải Dương; Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương và Công ty xi măng Phúc Sơn tại thời điểm ngày 31/12/2023 cho mục đích thoái vốn nhà nước
  Thông báo số 1515/TB-STC ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 02 xe ô tô do Sở Tài chính quản lý.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na