Tin Bộ Tài chính
Cân đối NSNN 5 tháng bội thu
11/06/2019 03:22:08

Với sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm 2018 đến nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành những tháng đầu năm vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao so cùng kỳ , lạm phát được kiểm soát , kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt khá ,... Tình hình này có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động thu, chi NSNN 5 tháng đầu năm 2019.

Thu cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Thu nội địa: Tháng 5 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô: Tháng 5 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tháng 5 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146,7 nghìn tỷ đồng.

Để có được kết quả trên, cơ quan Thuế, Hải quan đã tăng cường công tác quản lý thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN.

Kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Chi NSNN 5 tháng ước đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 21,9% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện năm trước; chi trả nợ lãi đạt 41,3% dự toán; chi thường xuyên đạt 40,2% dự toán. Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách 5 tháng đầu năm được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Ngân sách trung ương đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối NSNN 5 tháng bội thu. Theo đó, việc phát hành trái phiếu Chính phủ cũng được tính toán ở mức phù hợp để đảm bảo chi trả nợ gốc, đồng thời sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tính đến ngày 23/5/2019, đã phát hành được 98,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân là 4,94%/năm.

                                                                                                                                 Nguồn: www.mof.gov.vn
Các tin mới hơn
Hơn 148 dự án, nhiệm vụ CNTT được triển khai trong nửa đầu năm 2020(29/06/2020)
11 tháng năm 2019 thu ngân sách ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng.(25/12/2019)
Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia(20/11/2019)
CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.(24/10/2019)
Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính là dự án trọng điểm của Bộ Tài chính(20/09/2019)
Các tin cũ hơn
Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập(30/05/2019)
Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017(23/05/2019)
Cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng có thặng dư(14/05/2019)
Bộ Tài chính ban hành kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính(23/04/2019)
Bộ Tài chính ban hành kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính(23/04/2019)
Thông báo
  Quyết định số 2020/QĐ-STC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020.
  Quyết định số 1518/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.
  Công văn số 1714/STC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập.
  Công văn số 1319/STC-THTK ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát,đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019.
  Quyết định số 1004/QĐ-STC ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020.
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na