THÔNG BÁO
Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
27/08/2021 08:10:19
Các tin mới hơn
Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2(29/09/2021)
Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"(29/09/2021)
Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.(07/09/2021)
Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.(27/08/2021)
Quyết định số 927/QĐ-STC ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2021.(27/08/2021)
Các tin cũ hơn
Quyết định số 1519/QĐ-STC ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2020.(27/08/2021)
Quyết định số 2160/QĐ-STC ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Tổ an toàn Covid-19 tại Sở Tài chính Hải Dương.(02/08/2021)
Công văn số 1503/STC-TCĐT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có QHNS. (31/05/2021)
THÔNG BÁO:Thực hiện giờ làm việc mùa hè kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021(16/03/2021)
Quyết định số 567/QĐ-STC ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại Sở Tài chính Hải Dương.(04/03/2021)
Thông báo
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.
  Quyết định số 927/QĐ-STC ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2021.
  Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na