Tin Sở Tài chính
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương(đợt 2)
15/09/2022 03:08:33

Nhằm khuyến khích tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11) năm 2022. Ngày 18/3/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 714/KH-HĐPH về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Cách thức thi: Người dự thi truy cập tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.haiduong.gov.vn đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet.
Các tin mới hơn
Công văn số 793/STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(29/05/2023)
Công văn số 1297/STC-VP ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.(24/04/2023)
Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”(17/04/2023)
Công văn số 593/STNMT-VPĐK ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài nguyên và MT tỉnh Hải Dương v/v triển khai thực hiện QĐ số 141/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh v/v ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.(22/03/2023)
Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.(22/03/2023)
Các tin cũ hơn
Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bôh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.(15/09/2022)
Công văn số 1912/SYT-NVY ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế Hải Dương V/v Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.(12/09/2022)
Công văn số 2742/CAT-PC06 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Công an tỉnh Hải Dương V/v Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.(12/09/2022)
Công văn số 2740/CAT-PC06 ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Công an tỉnh Hải Dương V/v tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VNeID.(12/09/2022)
Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến(24/08/2022)
Thông báo
  Thông báo số 1723/TB-STC ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Thông báo số 1603/TB-STC ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Thông báo số 1608/TB-STC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1392/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
  Quyết định số 1082/QĐ-STC ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023.
  Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na