LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc từ 19/02/2024 đến 23/02/2024
22/02/2024 08:16:04

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ hai

19/02/2024

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Đồng Kim

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

20/02/2024

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đồng Kim

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại UBND tỉnh

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại UBND tỉnh

Thứ Tư

21/02/2024

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đồng Kim

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Sở Nội vụ

- Chiều: Làm việc tại Cơ quan

 

Thứ Năm

22/02/2024

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đồng Kim

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Đồng Hới - Quảng Bình

- Chiều: Làm việc tại Đồng Hới - Quảng Bình

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

23/02/2024

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Thị Liễu

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Sở Tư pháp

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Đồng Kim

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Đồng Hới - Quảng Bình

- Chiều: Làm việc tại Đồng Hới - Quảng Bình

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Thành phố Chí Linh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Lịch làm việc từ 15/04/2024 đến 19/04/2024 (19/04/2024)
Lịch làm việc từ 08/04/2024 đến 12/04/2024 (12/04/2024)
Lịch làm việc từ 01/04/2024 đến 05/04/2024 (04/04/2024)
Lịch làm việc từ 25/03/2024 đến 29/03/2024 (28/03/2024)
Lịch làm việc từ 18/03/2024 đến 22/03/2024 (21/03/2024)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc từ 29/01/2024 đến 02/02/2024 (02/02/2024)
Lịch làm việc từ 15/01/2024 đến 19/01/2024 (18/01/2024)
Lịch làm việc từ 01/01/2024 đến 05/01/2024 (05/01/2024)
Lịch làm việc từ 25/12/2023 đến 29/12/2023 (29/12/2023)
Lịch làm việc từ 18/12/2023 đến 22/12/2023 (21/12/2023)
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na