NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
Công văn số 1963/STTTT-TTBCXB ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(lần 4 tháng 11).
27/11/2023 02:38:21
Các tin mới hơn
Công văn số 21/BATGT-VP ngày 26 tháng 01 năm 2024 V/v tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu,bia trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Lễ hội Xuân 2024. (29/01/2024)
Công văn số 33/STTTT-TTBCXB ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 01 tháng 01). (09/01/2024)
Công văn số 2480/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 4 tháng 12). (03/01/2024)
Công văn số 2403/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 3 tháng 12). (25/12/2023)
Công văn số 2342/STTTT-TTBCXB ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 2 tháng 12). (18/12/2023)
Các tin cũ hơn
Công văn số 1923/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 3). (23/11/2023)
Công văn số 1872/STTTT-TTBCXB ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(14/11/2023)
Công văn số 1794/STTTT-TTBCXB ngày 6 tháng 11 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(07/11/2023)
Công văn số 1713/STTTT-TTBCXB ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(30/10/2023)
Công văn số 1683/STTTT-TTBCXB ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (Đợt 2).(27/10/2023)
Thông báo
  Thông báo số:5600/TB-STC ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DM TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
  Chỉ thị Số 45 - CT/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
  Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2023
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na