Tin Sở Tài chính
Hải Dương: Chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền trong nhóm dẫn đầu cả nước
26/05/2022 02:57:10

   Đó là số liệu do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ cho biết tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 diễn ra sáng 25/5.
 
 
Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, ngành, các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

Theo đó, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Hải Dương đạt 92,01%, trong khi số liệu trung bình chung của cả nước năm 2021 là 87,16%.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng cho biết, kết quả đo lường sự hài lòng năm 2021 của Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước được phản ánh qua 39 chỉ số nhận định, đánh giá; 30 chỉ số hài lòng và 13 chỉ số mong đợi.

Chỉ số hài lòng 2021 được tổng hợp, so sánh giữa 3 nhóm dịch vụ: Nhóm dịch vụ lĩnh vực kinh doanh, nhóm dịch vụ lĩnh vực đất đai, môi trường và nhóm lĩnh vực dịch vụ khác. Việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021 đã hoàn thành, lắng nghe được ý kiến phản hồi của 28.372 người dân, tổ chức từ khắp mọi vùng, miền trong cả nước.

Theo cách tính này, các tỉnh, thành phố khác có chỉ số hài lòng ở nhóm đầu (từ 90% trở lên) gồm: Quảng Ninh (94,07%), Hải Phòng (93,38%), Hưng Yên (92,07%), Hà Tĩnh (91,17%), Sơn La (90,13%), Bắc Ninh (90,09%) và Bắc Giang (90,01%). Xếp thứ hạng cuối cùng trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tỉnh Cao Bằng (82,79%).

Thành phố Hà Nội có kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là 87,11%, xếp thứ 30 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2020, thành phố Hà Nội đạt 85,15%, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Chỉ số CCHC đứng thứ 19, tăng 11 bậc

Cũng theo số liệu được công bố, với tổng số 87.38 điểm, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hải Dương vươn lên vị trí thứ 19, thuộc nhóm B, tăng 11 bậc so với năm trước.

Các chỉ số thang điểm cụ thể gồm: Điểm thẩm định: 55.28/60.50 điểm; Chỉ số SIPAS 9.20/10 điểm; Khảo sát lãnh đạo quản lý: 19.89/23.50 điểm; Tác động đến phát triển kinh tế-xã hội 2.25/6 điểm.

Theo báo cáo công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, đối tượng xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 bao gồm: 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 2 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại; 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc triển khai điều tra xã hội học năm 2021 được thực hiện với quy mô trên 79.600 phiếu.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm. Trong đó, nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng (91,80%); Quảng Ninh (91,14%); Đà Nẵng (90,25%). Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% đến dưới 80% có 1 tỉnh (Kiên Giang).

“Trong những năm qua, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính nhà nước và người dân, tổ chức. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức cho thấy toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, từ đó cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức”, ông Phạm Minh Hùng nói./.

                                                                                                                                    Nguồn: haiduong.gov.vn
Các tin mới hơn
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031...(03/06/2022)
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031...(03/06/2022)
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (30/05/2022)
Các tin cũ hơn
V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.(04/05/2022)
Hải Dương tăng 34 bậc, vươn lên nhóm khá trong bảng xếp hạng PCI năm 2021(28/04/2022)
Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương(07/04/2022)
Công văn số 418/STP-PBGDPL ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.(24/03/2022)
26/3 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương(23/03/2022)
Thông báo
  Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.
  Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na