Năm 2018
Công văn số 72/STC-KHNS ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài chính V/v công bố công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ NS cấp tỉnh năm 2018 đã được HĐND quyết định
22/11/2018 09:28:40

 
Mọi thông tin góp ý, thắc mắc của Người dân và Đơn vị xin nhấn vào đây để phản hồi lại với Cơ quan ! Cơ quan xin được tiếp thu và có giải trình cụ thể, chi tiết./. 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018(08/01/2019)
Công văn số 3259/STC-KHNS ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018(08/01/2019)
Thông báo
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
  Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DMTTHC mới, DMTTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Công khai Quyết toán thu, chi NSNN năm 2022
  Quyết định số 2573/QĐ-STC ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na