Chuyển đổi số
Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
08/03/2024 08:58:29

       Chuyển đổi số báo chí nhằm xây dựng các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số...

      Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2866/QĐ-BTC ngày 28/12/2023 ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, 100% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 90% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Đơn vị báo chí thuộc Bộ Tài chính tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% đơn vị báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số báo chí của đơn vị báo chí. Ban hành chế độ, chính sách nhất quán (không có sự khác biệt/chênh lệch) cho nhân viên, không phân biệt hình thức làm việc trực tiếp tại đơn vị hay làm việc từ xa. Nâng cao nhận thức cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.

Thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả.

Phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả.

Đổi mới toàn diện hệ thống sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số (cá nhân hóa nội dung/đa nền tảng/báo chí di động/báo chí xã hội/báo chí dữ liệu/báo chí sáng tạo/báo chí thị giác/siêu tác phẩm báo chí,…).

Nghiên cứu và xây dựng kho lưu trữ chung để kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số của đơn vị báo chí (video, hình ảnh và âm thanh,…).

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng các phần mềm để nâng cao tốc độ biên tập, sản xuất tin bài, dễ dàng tác nghiệp từ xa; hoặc hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện; ứng dụng phần mềm trực tuyến giúp phóng viên, biên tập viên dễ dàng xử lý thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Tổ chức các hoạt động (tập huấn/đào tạo/bồi dưỡng) nâng cao nhận thức/kỹ năng cơ bản/cần thiết liên quan về chuyển đổi số báo chí cho các đơn vị báo chí thuộc Bộ...

Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số.

                                                                                                                              Nguồn:https:// mof.gov.vn


Các tin mới hơn
Công văn số 537/STTTT-BCVTCNTT ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v góp ý dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện.(09/04/2024)
Bộ Tài chính đánh giá kết quả chuyển đổi số thông qua bộ chỉ số(08/03/2024)
Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Đề án 06(08/03/2024)
Cục Tin học và Thống kê tài chính với công tác quản lý chứng thư số, chữ ký số(08/03/2024)
Các tin cũ hơn
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 3.0 (08/03/2024)
Bộ Tài chính ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.(08/03/2024)
Hóa đơn điện tử giúp đẩy nhanh chuyển đổi số.(08/03/2024)
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ(07/04/2023)
Sửa Luật Giao dịch điện tử để thể chế hóa chủ trương về kinh tế số, chuyển đổi số(20/09/2022)
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na