Văn bản hướng dẫn điều hành Sở
Công văn số 261/STC-TCĐT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 tỉnh Hải Dương.
16/02/2022 10:29:37
Các tin mới hơn
Công văn số 684/STC-QLNS ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương v/v hướng dẫn công tác quyết toán ngân sách năm 2022.(10/04/2023)
Hướng dẫn 581/STC-TCĐT ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thanh toán, quyết toán công trình sử dụng vốn đầu tư công áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đối với công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồ(06/03/2023)
Công văn số 580/STC-TCĐT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tiếp tục rà soát, báo cáo số liệu quyết toán vốn đầu tư công DA hoàn thành năm 2022 do phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp.(06/03/2023)
Công văn số 439/STC-TCĐT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.(23/02/2023)
Công văn số 184/STC-TCHCSN ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.(18/01/2023)
Các tin cũ hơn
Công văn số 121/STC-QLGCS ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022.(26/01/2022)
Công văn số 4628/CV-STC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn bổ sung một số điểm trong quản lý, điều hành dự toán ngân sách cấp xã năm 2022.(14/01/2022)
Công văn số 4461/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2022.(14/01/2022)
Công văn số 3974/STC-TCĐT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.(31/12/2021)
Công văn số 4208/STC-QLNS ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Hướng dẫn công tác khóa sổ và lập quyết toán ngân sách năm 2021.(28/12/2021)
Thông báo
  Thông báo số 1723/TB-STC ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Thông báo số 1603/TB-STC ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Thông báo số 1608/TB-STC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1392/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
  Quyết định số 1082/QĐ-STC ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023.
  Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na