Tin Bộ Tài chính
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
12/10/2020 04:32:09

Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí số 1 trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ về xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, với việc đạt tổng điểm 0,9291.

                                  Bộ Tài chính tích cực triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Đức Minh
 Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan nhà nước năm 2019 vừa được Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, với việc đạt tổng điểm 0,9291, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí số 1 trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ được đánh giá năm 2019.

Bốn vị trí tiếp theo vẫn lần lượt thuộc về các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Tài chính liên tiếp dẫn đầu ở các chỉ số thành phần gồm: Hạ tầng kỹ thuật; trang/cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa, về tổng thể, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82). Tất cả các chỉ số thành phần trung bình năm 2019 đều tăng so với năm 2018.

Trong đó, chỉ số về hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018.

Điều này chứng tỏ rằng năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

                                    Top 10 Bộ, cơ quan ngang Bộ dẫn đầu về ứng dụng CNTT năm 2019.
                                                                                                                         Nguồn: sotaichinh.hanoi.gov.vn
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng bằng 58,3% dự toán(15/09/2020)
Hơn 148 dự án, nhiệm vụ CNTT được triển khai trong nửa đầu năm 2020(29/06/2020)
11 tháng năm 2019 thu ngân sách ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng.(25/12/2019)
Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia(20/11/2019)
CNTT ngành Tài chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội của Cách mạng 4.0.(24/10/2019)
Thông báo
  Công văn số 3199/STC-VP ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công khai thủ tục hành chính.
  Công văn số 2379/STC-QLNS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.
  Quyết định số 2020/QĐ-STC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020.
  Quyết định số 1518/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.
  Công văn số 1714/STC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập.
  Công văn số 1319/STC-THTK ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát,đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na