Giá cả thị trường chung
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 2020
18/12/2020 01:18:55
Các tin mới hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2022 (05/01/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 2021 (08/12/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2021 (08/11/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 09 năm 2021 (06/10/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2021 (06/08/2021)
Các tin cũ hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2020 (06/11/2020)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 09 năm 2020 (05/10/2020)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 08 năm 2020 (07/09/2020)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2020 (06/08/2020)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2020 (03/07/2020)
Thông báo
  Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022
  Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na