NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
Công văn số 21/BATGT-VP ngày 26 tháng 01 năm 2024 V/v tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu,bia trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Lễ hội Xuân 2024.
29/01/2024 03:10:35
Các tin mới hơn
Công văn số Số:578/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 02 tháng 04). (16/04/2024)
Công văn số Số:528/STTTT-TTBCXB ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 01 tháng 04). (08/04/2024)
Công văn số Số:489/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 05 tháng 03). (02/04/2024)
Công văn số Số:435/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 04 tháng 03). (28/03/2024)
Công văn số Số:404/STTTT-TTBCXB ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 03 tháng 03). (21/03/2024)
Các tin cũ hơn
Công văn số 33/STTTT-TTBCXB ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 01 tháng 01). (09/01/2024)
Công văn số 2480/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 4 tháng 12). (03/01/2024)
Công văn số 2403/STTTT-TTBCXB ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 3 tháng 12). (25/12/2023)
Công văn số 2342/STTTT-TTBCXB ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 2 tháng 12). (18/12/2023)
Công văn số 2281/STTTT-TTBCXB ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 1 tháng 12).(11/12/2023)
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na