Tin Sở Tài chính
Công văn số 171/STTTT-TTBCXB ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.
18/02/2022 02:50:02
Các tin mới hơn
V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.(04/05/2022)
Hải Dương tăng 34 bậc, vươn lên nhóm khá trong bảng xếp hạng PCI năm 2021(28/04/2022)
Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương(07/04/2022)
Công văn số 418/STP-PBGDPL ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.(24/03/2022)
26/3 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương(23/03/2022)
Các tin cũ hơn
Công văn số 370/KH-STC ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về Công tác phòng,chống tham nhũng năm 2022.(11/02/2022)
Công văn số 116/STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng.(28/01/2022)
Công văn số 180/UBND-VP ngày 18 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.(19/01/2022)
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị động viên công tác khóa sổ các đơn vị cuối năm (31/12/2021)
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron(20/12/2021)
Thông báo
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Thông báo số 1092/TB-STC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1068/STC-VP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai cuộc thi trực tuyến " Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
  Bản đăng ký thi đua năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na