Tin Sở Tài chính
Hải Dương tăng 8 bậc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019
17/07/2020 04:47:40

         Sáng ngày 19/5/2020, BCĐ Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019.

          Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương; tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo UBND và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan…

               Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ và các tỉnh, thành phố. Hải Dương xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 8 bậc so với năm 2018.Trong đó, nhóm lĩnh vực tăng hạng cao là: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xếp thứ 25/63, tăng 28 bậc; Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xếp thứ 45/63, tăng 18 bậc; Cải cách tài chính công, xếp thứ 3/63, tăng 9 bậc; Cải cách thủ tục hành chính, xếp thứ 52/63, tăng 6 bậc. Đối với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Hải Dương xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ nguyên vị trí như năm 2018.
          Tuy nhiên, một số lĩnh vực của tỉnh giảm hạng sâu so với năm 2018 là: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, giảm 30 bậc; Hiện đại hóa hành chính, giảm 24 bậc; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm 14 bậc; Tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giảm 20 bậc.

          Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đánh giá là có nhiều điểm sáng tích cực, cho thấy lãnh đạo của các địa phương dành nhiều sự quan tâm tới CCHC. Tỉnh Quảng Ninh vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, với 90,09/100 điểm, tiếp theo là TP Hà Nội và tỉnh Đồng Tháp. Hải Phòng xếp thứ 4 và Long An xếp thứ 5./.

                                                                                                             Nguồn: sonoivu.haiduong.gov.vn
Các tin mới hơn
Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(14/08/2020)
Công văn số 2873/BCĐ-PCD ngày 07 tháng 8 năm 2020 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.(10/08/2020)
Công văn số 2832/UBND-VP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh.(07/08/2020)
Công văn số 97-CV/BTGĐUK ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.(04/08/2020)
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19(28/07/2020)
Các tin cũ hơn
Công văn số 2082/STC-QLNS ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc xác định kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.(13/07/2020)
Công văn số 1524/STC-QLNS ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai Dự toán NSNN năm 2020 tỉnh Hải Dương.(01/06/2020)
Từ nhận định đến thực tiễn hành động: Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế và hành động kịp thời của Chính phủ.(21/04/2020)
Công văn số 389/STC-QLGCS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019. (18/02/2020)
Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công thương và Samsung Việt Nam.(05/02/2020)
Thông báo
  Công văn số 2379/STC-QLNS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.
  Quyết định số 2020/QĐ-STC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020.
  Quyết định số 1518/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.
  Công văn số 1714/STC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập.
  Công văn số 1319/STC-THTK ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát,đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019.
  Quyết định số 1004/QĐ-STC ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na