Tin Sở Tài chính
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công
23/07/2021 05:09:48
Các tin mới hơn
Công văn số 3872/STC-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2021.(01/12/2021)
Thủ tướng chỉ đạo chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron(30/11/2021)
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.(05/08/2021)
Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.(02/08/2021)
Các tin cũ hơn
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số và chính quyền điện tử, đô thị thông minh (24/06/2021)
Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (03/06/2021)
Công văn số 1458/STC-VP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.(25/05/2021)
Kế hoạch số 1434/KH-STC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v phòng,chống dịch Covid-19 tại Sở Tài chính Hải Dương.(24/05/2021)
Nhanh chóng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống (17/05/2021)
Thông báo
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na