THÔNG BÁO
Công văn số 1068/STC-VP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai cuộc thi trực tuyến " Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
15/04/2022 02:37:42

- Địa chỉ tham gia cuộc thi: http://cuocthi.vnmac.gov.vn
Các tin mới hơn
Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.(12/05/2022)
Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.(12/05/2022)
Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.(12/05/2022)
Thông báo số 1092/TB-STC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.(18/04/2022)
Các tin cũ hơn
Bản đăng ký thi đua năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương.(23/03/2022)
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè(18/03/2022)
Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở,ban,ngành và Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố.(15/03/2022)
Báo cáo đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2022.(15/03/2022)
Công văn số 180/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền hướng dẫn sử dụng " Phần mềm quản lý, chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà".(21/02/2022)
Thông báo
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Thông báo số 1092/TB-STC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1068/STC-VP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai cuộc thi trực tuyến " Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
  Bản đăng ký thi đua năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na