Giá cả thị trường chung
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2023
08/08/2023 03:02:34
Các tin mới hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2023 (07/11/2023)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 09 năm 2023 (09/10/2023)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 08 năm 2023 (06/09/2023)
Các tin cũ hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2023 (05/07/2023)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 05 năm 2023 (05/06/2023)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04 năm 2023 (08/05/2023)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03 năm 2023 (05/04/2023)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2023 (14/03/2023)
Thông báo
  Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2023
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
  Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DMTTHC mới, DMTTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na