Chuyển đổi số
Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Đề án 06
08/03/2024 09:09:21

     Theo Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06), tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, được thể hiện trên các khía cạnh sau: Xây dựng nền hành chính văn minh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phòng chống tội phạm.

Cụ thể, theo Tổ công tác triển khai đề án 06, đến nay, các bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa đối với 535/1.086 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 49,26%, tăng 07 thủ tục hành chính so với tháng 12/2023), trong đó có 05 bộ, ngành đã hoàn thành, 07 bộ, ngành đạt hơn 50%, các bộ, ngành còn lại đạt dưới 50%.

Theo Tổ công tác đã có 54/63 địa phương tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTg, Công văn số 452/TTg-KSTT.

Hiện nay, đã có 07 bộ, ngành hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Có 06/20 bộ, ngành, 46/63 địa phương hoàn thành kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính; kết nối, tích hợp 12/250 thủ tục hành chính (đạt 4,8%) đang thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia tạo thuận lợi việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong tháng 01/2024, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 478.000 tài khoản đăng ký; hơn 184,9 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin; hơn 8,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,6 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 2,3 triệu hồ sơ nộp trực tuyến từ Cổng và hơn 1,3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 785 tỷ đồng.

Đến nay, đã tích hợp, cung cấp 4.567 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phục vụ xác thực, định danh và đăng nhập một lần của 11,8 triệu tài khoản với hơn 3.346 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, hơn 279,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 29 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích hơn 38,4 triệu hồ sơ nộp trực tuyến từ Cổng và 22,3 giao dịch thanh toán trực tuyến với hơn 10.412 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức hơn 5.412 điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến với đầy đủ trang thiết bị với 100% nhân viên bưu điện được đào tạo về dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, đã tiếp nhận và chuyển trả hơn 17,4 triệu kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến; trong đó, tại các điểm bưu điện văn hóa xã đã hướng dẫn 23.042 lượt người dân và phát sinh 16.486 hồ sơ trực tuyến.

Trong tháng 01/2024, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp 25.489 chứng thư số cho các bộ, ngành, địa phương để sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tổ công tác triển khai đề án 06 cho biết, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách. Đến ngày 30/12/2023 đã có 40.355 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công (tăng 2.813 doanh nghiệp so với thời điểm sơ kết 2 năm), với số hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 104,8 triệu hóa đơn (tăng 32 triệu hóa đơn so với thời điểm sơ kết 2 năm). Hiện nay, Bộ Tài chính tích cực đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử 100% cơ sở ăn uống tại 04 tỉnh, thành phố lớn (TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện đối soát, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán - thời gian hoàn thành trong tháng 3/2024. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, đảm bảo việc tiếp nhận, kết nối thông tin hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đảm bảo thông suốt, thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế - hoàn thành trong tháng 3/2024.

Tổ công tác triển khai đề án 06 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai thanh toán viện phí và hoàn phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán chuẩn hóa và thực hiện lệnh chuyển tiền liên ngân hàng bảo đảm thông tin định danh khoản thu phí, lệ phí, viện phí, tạm ứng án phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Hoàn thành quý I/2024. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước - hoàn thành trong quý I/2024.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tạo hướng dẫn mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (bao gồm mã định danh khoản thu) thực hiện thanh toán viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia - hoàn thành trong quý I/2024.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Tổ công tác triển khai đề án 06 đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng hướng dẫn về định danh thu các khoản phí, lệ phí dịch vụ công, nhất là viện phí, học phí - hoàn thành trong quý I/2024.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc đối soát các khoản thu phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công hoàn phí đối với các khoản thu vào ngân sách nhà nước - hoàn thành trong quý I/2024.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xác định mô hình và hướng dẫn định danh và thực hiện việc thu viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp bộ - hoàn thành trong quý I/2024.

                                                                                                                                      Nguồn:https//mof.gov.vn
 
Các tin mới hơn
Công văn số 537/STTTT-BCVTCNTT ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v góp ý dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện.(09/04/2024)
Bộ Tài chính đánh giá kết quả chuyển đổi số thông qua bộ chỉ số(08/03/2024)
Các tin cũ hơn
Cục Tin học và Thống kê tài chính với công tác quản lý chứng thư số, chữ ký số(08/03/2024)
Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.(08/03/2024)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 3.0 (08/03/2024)
Bộ Tài chính ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.(08/03/2024)
Hóa đơn điện tử giúp đẩy nhanh chuyển đổi số.(08/03/2024)
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na