Thông tin dịch vụ tài chính
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu: Cung ứng thiết bị văn phòng
30/09/2020 07:36:46
Các tin mới hơn
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu: Cung ứng thiết bị văn phòng(25/10/2020)
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu: Cung ứng điều hòa nhiệt độ, bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu và thiết bị mầm non ngoài trời.(25/10/2020)
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu: Cung ứng điều hòa nhiệt độ, bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu và thiết bị mầm non ngoài trời.(30/09/2020)
Các tin cũ hơn
Công văn số 253/CV-MSTT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.(12/08/2020)
Công văn số 197/CV-MSTT ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.(25/06/2020)
Công văn số 157/CV-MSTT ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ Tài chính Hải Dương về việc đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.(26/05/2020)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(28/03/2020)
kết quả mua sắm trực tiếp tháng 12 năm 2019(16/01/2020)
Thông báo
  Công văn số 3199/STC-VP ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công khai thủ tục hành chính.
  Công văn số 2379/STC-QLNS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.
  Quyết định số 2020/QĐ-STC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020.
  Quyết định số 1518/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.
  Công văn số 1714/STC-TCDN ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập.
  Công văn số 1319/STC-THTK ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v rà soát,đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na