Giá cả nguyên vật liệu xây dựng
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2021
05/10/2021 08:37:30
Các tin mới hơn
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2022 (20/06/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2022 (19/05/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2022 (25/04/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2022 (15/03/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2022(16/02/2022)
Các tin cũ hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 08 năm 2021 (13/09/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2021 (08/09/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2021 (06/08/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2021 (07/07/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2021 (07/06/2021)
Thông báo
  Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.
  Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na