Văn bản hướng dẫn điều hành Sở
Công văn số 2284/STC-QLNS ngày 30/7/2021 của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2022-2024.
02/08/2021 08:59:27

  - Phụ lục(Tỉnh)
  - Phụ lục(Huyện)
  - Phụ lục(Xã)
  - Phụ lục(NSNN 2022-2024)
Các tin mới hơn
Công văn số 2919/STC-QLGCS ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.(28/09/2021)
Các tin cũ hơn
Công văn số 1255/CV-STC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đề nghị tạm dừng giải ngân đối với các chủ đầu tư không thực hiện báo cáo quyết toán vốn XDCB nguồn ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2020.(11/05/2021)
Công văn số 542/CV-TTBCĐ ngày 26 tháng 02 năm 2021 của TT Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất tỉnh Hải Dương.(03/03/2021)
Công văn số 490/STC-QLGCS ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020.(24/02/2021)
Công văn số 463/STC-VP ngày 15 tháng 2 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19(17/02/2021)
Công văn số 4212/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2021.(13/01/2021)
Thông báo
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.
  Quyết định số 927/QĐ-STC ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2021.
  Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na