Năm 2021
Công văn số 92/STC-QLNS ngày 14/01/2021 về việc công bố công khai số liệu dự toán NSĐP, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và Quyết toán NSĐP năm 2019 đã được HĐND quyết định.
21/01/2021 05:08:28

  - Tải tệp(Word)
  - Tải tệp(Exel)
  - Tải tệp(PDF)
Các tin mới hơn
Công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh theo Quyết định số 264/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 22/01/2021 (23/01/2021)
Công văn số 4212/STC-QLNS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.(21/01/2021)
Các tin cũ hơn
Thông báo
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
  Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 2)
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DMTTHC mới, DMTTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Công khai Quyết toán thu, chi NSNN năm 2022
  Quyết định số 2573/QĐ-STC ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na