Giá cả nguyên vật liệu xây dựng
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 08 năm 2021
06/09/2021 11:38:59
Các tin mới hơn
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2021 (09/11/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2021 (05/10/2021)
Các tin cũ hơn
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2021 (08/09/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2021 (06/08/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2021 (07/07/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2021 (07/06/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2021 (06/05/2021)
Thông báo
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na