Giá cả thị trường chung
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2021
08/11/2021 01:41:35
Các tin mới hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2022 (04/08/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2022 (04/07/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 05 năm 2022 (07/06/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04 năm 2022 (06/05/2022)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03 năm 2022 (07/04/2022)
Các tin cũ hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 09 năm 2021 (06/10/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2021 (06/08/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2021 (07/07/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 05 năm 2021 (10/06/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04 năm 2021 (06/05/2021)
Thông báo
  Thông báo số 2453/TB-STC ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 2169/QĐ-STC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022.
  Thông báo số 1963/TB-STC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.
  Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na