NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
Công văn số 1649/STTTT-TTBCXB ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
17/10/2023 02:21:36
Các tin mới hơn
Công văn số Số:1226/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 02 tháng 07/2024). (23/07/2024)
Công văn số Số:1226/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 01 tháng 07/2024). (10/07/2024)
Công văn số Số:1168/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 04 tháng 06). (01/07/2024)
Công văn số Số:1115/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 03 tháng 06). (01/07/2024)
Công văn số Số:1072/STTTT-TTBCXB ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 02 tháng 06). (19/06/2024)
Các tin cũ hơn
Công văn số 1574/STTTT-TTBCXB ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. (04/10/2023)
Công văn số 1523/STTTT-TTBCXB ngày 25 tháng 9 năm 2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(28/09/2023)
Công văn số 145/BATGT-VP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ban An toàn giao thông Hải Dương V/v tuyên truyền, đăng ký tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2023.(22/09/2023)
Công văn số 1855/KH-SVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm ngày Du lịch Thế giới 27/9/2023.(19/09/2023)
Công văn số 1488/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.(19/09/2023)
Thông báo
  Công văn số 2580/STC-TCDN ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  Thông báo V/v phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024".
  Công văn số 2556/STC-VP ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công khai danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thư mời chào giá cung cấp nước uống, cà phê, bánh ngọt phục vụ lớp học nâng cao nghiệp vụ TCKT cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2024.
  Công văn số 73/TM-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm TV và DVTC Hải Dương V/v thư mời chào giá dịch vụ nước uống,cà phê và bánh ngọt phục vụ lớp nghiệp vụ TCKT cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2024.
  Công văn số 72/TM-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm TV và DVTC Hải Dương V/v thư mời chào giá dịch vụ phô tô, in ấn tài liệu phục vụ lớp nâng cao nghiệp vụ TCKT cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2024.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na