Giá cả nguyên vật liệu xây dựng
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2022
25/04/2022 10:27:32
Các tin mới hơn
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2022 (17/11/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2022 (22/10/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2022 (22/09/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2022 (29/08/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2022 (14/07/2022)
Các tin cũ hơn
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2022 (15/03/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2022(16/02/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 (06/01/2022)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2021 (07/12/2021)
Thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2021 (09/11/2021)
Thông báo
  Thông báo số 1723/TB-STC ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Thông báo số 1603/TB-STC ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Thông báo số 1608/TB-STC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1392/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
  Quyết định số 1082/QĐ-STC ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023.
  Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na