Tin Sở Tài chính
Kế hoạch số 1434/KH-STC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v phòng,chống dịch Covid-19 tại Sở Tài chính Hải Dương.
24/05/2021 03:07:35
Các tin mới hơn
Công văn số 3872/STC-ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2021.(01/12/2021)
Thủ tướng chỉ đạo chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron(30/11/2021)
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.(05/08/2021)
Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.(02/08/2021)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công(23/07/2021)
Các tin cũ hơn
Nhanh chóng đưa Nghị quyết về chuyển đổi số vào cuộc sống (17/05/2021)
Chủ động đối phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19(07/05/2021)
Công điện của Thủ tướng chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19(04/05/2021)
Triển khai xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương.(29/04/2021)
Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới từ ngày 1.4(31/03/2021)
Thông báo
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na