Tin Sở Tài chính
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031...
03/06/2022 02:06:04

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031. Bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 66-KH/TU và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 41-KH/ĐUK, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.Thực hiện Công văn số 469-CV/TU ngày 15/4/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương và Công văn số 908-CV/BTCTU ngày 15/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Ngày 31/5/2022, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Tài chính tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,2021-2026; Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

  
       Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Văn Hơn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với các đồng chí cán bộ,chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, giám đốc sở chủ trì hội nghị quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc chung về công tác quy hoạch cán bộ của sở hiện nay và trong giai đoạn tới.

Thay mặt BTV Đảng ủy, ban giám đốc sở, đồng chí chủ trì hội nghị đã báo cáo kết quả về:

1. Quy trình rà soát, bổ sung và danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh thuộc diện : Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc Sở); Sở quản lý (Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm)

2. Quy trình rà soát, danh sách bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy Sở,  nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Xây dựng quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị đã thực hiện thảo luận về danh sách nhân sự được giới thiệu tham gia quy hoạch các chức danh và thực hiện các bước tiến hành bỏ phiếu giới thiệu các chức danh theo đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên.


 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031...(03/06/2022)
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (30/05/2022)
Hải Dương: Chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền trong nhóm dẫn đầu cả nước(26/05/2022)
V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.(04/05/2022)
Hải Dương tăng 34 bậc, vươn lên nhóm khá trong bảng xếp hạng PCI năm 2021(28/04/2022)
Thông báo
  Quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2022.
  Quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022.
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na