Chuyển đổi số
Bộ Tài chính đánh giá kết quả chuyển đổi số thông qua bộ chỉ số
08/03/2024 09:32:22

      Ngày 11/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 73/QĐ-BTC ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Tài chính cho biết bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Tài chính một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hàng năm của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.

Bộ chỉ số dùng đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được chia làm 02 nhóm: Nhóm tổ chức hành chính thuộc Bộ gồm 6 đơn vị; nhóm tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ gồm 9 đơn vị.

Nội dung đánh giá chuyển đổi số tại các đơn vị gồm 7 chỉ số chính như sau: Nhận thức số. Thể chế số. Hạ tầng số. Phát triển cơ sở dữ liệu (đơn vị sự nghiệp không đánh giá chỉ số này). Nhân lực số. An toàn, an ninh mạng. Hoạt động chuyển đổi số.

Phương pháp đánh giá: Điểm số của các chỉ số thành phần được đánh giá tương đồng giữa các nội dung, đánh giá gồm các mức 5, 10, 15, 20 điểm tùy theo mức độ quan trọng của chỉ số; điểm chỉ số chính được tính bằng tổng điểm các chỉ số thành phần. Xếp hạng các đơn vị theo điểm từ cao xuống thấp, điểm các đơn vị là tổng điểm của các chỉ số thành phần từng chỉ tiêu chính...

Hội đồng đánh giá Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Tài chính được thành lập bao gồm: Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính là Chủ tịch Hội đồng, đại diện lãnh đạo các đơn vị Cục Công nghệ thông tin tại các đơn vị Tổng cục là thành viên; Công chức thuộc các đơn vị nêu trên là thành viên Tổ giúp việc Hội đồng.

Bộ chỉ số này sẽ đóng vai trò quan trọng trong đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Bộ Tài chính. Qua đó giúp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch hành động chuyển đổi số của riêng mình, khắc phục các điểm yếu trong chuyển đổi số.

                                                                                                                                  Nguồn:https://mof.gov.vn

Các tin mới hơn
Công văn số 537/STTTT-BCVTCNTT ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương V/v góp ý dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện.(09/04/2024)
Các tin cũ hơn
Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Đề án 06(08/03/2024)
Cục Tin học và Thống kê tài chính với công tác quản lý chứng thư số, chữ ký số(08/03/2024)
Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.(08/03/2024)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 3.0 (08/03/2024)
Bộ Tài chính ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.(08/03/2024)
Thông báo
  Quyết định số 1365/QĐ-STC ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024.
  Quyết định số 679/QĐ-STC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023.
  Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  THÔNG BÁO:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
  Thông báo thời gian làm việc mùa hè:
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na