Tin Sở Tài chính
26/3 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
23/03/2022 02:41:54

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng vừa ban hành Quyết định lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.
 

Trong ngày chuyển đổi số 26/3/2022, UBND tỉnh sẽ ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương lần đầu tiên có chủ đề "Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”. Hình thức tổ chức như một ngày hội để chính quyền, người dân, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Ngày hội hướng tới đối tượng tham gia là người dân, thanh niên và doanh nghiệp.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chọn ngày 26/3 hằng năm là “Ngày chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương” theo đề nghị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường truyền thông, tuyên truyền về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với thế hệ trẻ của tỉnh; hoàn thiện và đưa ứng dụng Smart Hải Dương phục vụ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng ngay tại sự kiện này.

                                                                                                                      Nguồn: Theo haiduongtv.com.vn
Các tin mới hơn
V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.(04/05/2022)
Hải Dương tăng 34 bậc, vươn lên nhóm khá trong bảng xếp hạng PCI năm 2021(28/04/2022)
Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương(07/04/2022)
Công văn số 418/STP-PBGDPL ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.(24/03/2022)
Các tin cũ hơn
Công văn số 346/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v Tuyên truyền " Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương" năm 2022.(23/03/2022)
Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương.(18/03/2022)
Công văn số 171/STTTT-TTBCXB ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.(18/02/2022)
Công văn số 370/KH-STC ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về Công tác phòng,chống tham nhũng năm 2022.(11/02/2022)
Công văn số 116/STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hải Dương V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng.(28/01/2022)
Thông báo
  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động của Sở Tài chính.
  Thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương.
  Quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Thông báo số 1092/TB-STC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá.
  Công văn số 1068/STC-VP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai cuộc thi trực tuyến " Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
  Bản đăng ký thi đua năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na