Giá cả thị trường chung
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 05 năm 2021
10/06/2021 09:06:55
Các tin mới hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2021 (08/11/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 09 năm 2021 (06/10/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 07 năm 2021 (06/08/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 06 năm 2021 (07/07/2021)
Các tin cũ hơn
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04 năm 2021 (06/05/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03 năm 2021 (07/04/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2021 (05/03/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 01 năm 2021 (05/02/2021)
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 12 năm 2020 (05/01/2021)
Thông báo
  Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông
  Công văn số 2818/STC-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 2
  Công văn số 2763/STC-VP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc " Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  Thông báo bán tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  Quyết định số 2005/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2021.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na