Công khai NS các Huyện, TP, TX
CÔNG KHAI NSNN HUYỆN,TP, TX
04/12/2018 03:44:42

>>CÔNG KHAI NSNN TX CHÍ LINH
>>CÔNG KHAI NSNN HUYỆN KINH MÔN
>>CÔNG KHAI NSNN HUYỆN NAM SACH
>>CÔNG KHAI NSNN HUYỆN CẨM GIÀNG
>>CÔNG KHAI NSNN HUYỆN BÌNH GIANG
>>CÔNG KHAI NSNN HUYỆN GIA LỘC
>>CÔNG KHAI NSNN HUYỆN THANH MIỆN
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
  Công văn số 599/CTr-STC ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Sở Tài chính Hải Dương về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
  Thông báo số:5600/TB-STC ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DM TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
  Chỉ thị Số 45 - CT/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
  Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2023
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na