Chuyển đổi số
Sửa Luật Giao dịch điện tử để thể chế hóa chủ trương về kinh tế số, chuyển đổi số
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 19/9, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).
Thanh toán không dùng tiền mặt từ Trung Quốc
Thanh toán không dùng tiền mặt trong nhiều năm trở lại đây đã trở thành một cụm từ phổ biến trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cùng nhìn nhận qua sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung Quốc và nhìn nhận về sự phát triển của Việt Nam.
Ngành tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số
Nhiều năm qua, Bộ Tài chính đã tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, hướng đến nền tài chính số tiên tiến, hiện đại.
Chuyển đổi số - Một năm nhìn lại
Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Ban hành 30 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Hải Dương
Cùng với việc ban hành danh mục 30 cơ sở dữ liệu dùng chung, UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở TT&TT chủ trì xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Hải Dương lấy ngày 26.3 là ngày Chuyển đổi số
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 685/QĐ-UBND lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.
Công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trong nhân lực số
Tiếp sau nhận thức số, nhân lực số được coi là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Kế hoạch Chuyển đổi số của ngành tài chính Hải Dương giai đoạn 2021-2025,định hướng đến năm 2030
Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thông báo
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  Quyết định số 1658/QĐ-STC ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2021.
  Thông báo số 2605/STC-QLGCS ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
  Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021.
  Thông báo số 2453/TB-STC ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 2169/QĐ-STC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na