Ứng dụng CNTT
Ứng dụng CNTT ngành tài chính (ATTT, TABMIS, Mô hình kết nối,...)
Giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính: Bàn giải pháp triển khai năm 2022
Sáng ngày 15/4/2022, tại Quảng Ninh, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính năm 2022, nhằm trao đổi thống nhất về biện pháp phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các năm tiếp theo.Kết quả triển khai năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2021. Theo kết quả này, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất trong 17 bộ cung cấp dịch vụ công về mức độ chuyển đổi số năm 2021. Kết quả này cho thấy, ngành Tài chính đang tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số.
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2021. Theo kết quả này, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất trong 17 bộ cung cấp dịch vụ công về mức độ chuyển đổi số năm 2021. Kết quả này cho thấy, ngành Tài chính đang tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số.
Hải Dương triển khai hệ thống CSDL Quản lý tài sản công giai đoạn 2020-2022.
Hải Dương tập trung triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công nhằm thực hiện quản lý tập trung và thống nhất số liệu tài sản công trong toàn tỉnh, hình thành CSDL quản lý tài sản công của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng thể các loại tài sản công.
Thông báo
  Thông báo số 156/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023.
  Công văn số 2518/CQTTTCT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 tỉnh Hải Dương V/v hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID.
  Thông báo số 4462/TB-HĐĐG ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Hải Dương V/v lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thẩm định giá tài sản.
  Thông báo thời gian làm việc mùa Đông,kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023:
  Quyết định số 3030/QĐ-STC ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2022.
  Thu phí khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na