Ứng dụng CNTT
Ứng dụng CNTT ngành tài chính (ATTT, TABMIS, Mô hình kết nối,...)
Giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính: Bàn giải pháp triển khai năm 2022
Sáng ngày 15/4/2022, tại Quảng Ninh, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính năm 2022, nhằm trao đổi thống nhất về biện pháp phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các năm tiếp theo.Kết quả triển khai năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2021. Theo kết quả này, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất trong 17 bộ cung cấp dịch vụ công về mức độ chuyển đổi số năm 2021. Kết quả này cho thấy, ngành Tài chính đang tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số.
Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2021. Theo kết quả này, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất trong 17 bộ cung cấp dịch vụ công về mức độ chuyển đổi số năm 2021. Kết quả này cho thấy, ngành Tài chính đang tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số.
Hải Dương triển khai hệ thống CSDL Quản lý tài sản công giai đoạn 2020-2022.
Hải Dương tập trung triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công nhằm thực hiện quản lý tập trung và thống nhất số liệu tài sản công trong toàn tỉnh, hình thành CSDL quản lý tài sản công của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng thể các loại tài sản công.
Thông báo
  Thông báo số:5600/TB-STC ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công.
  Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố DM TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
  Chỉ thị Số 45 - CT/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
  Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương.
  Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2023
  Công văn số 3776/STC-QLGCS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc hàng hóa vụ Mùa năm 2023.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na