LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc từ 12/8/2019 đến 16/8/2019
12/08/2019 03:09:11

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Dự kiến nội dung công việc

Thứ Hai

12/8/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Hưng Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Học quân sự

Thứ Ba

13/8/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Hưng Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tại UBND tỉnh

Đ/c Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Văn phòng Tỉnh ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Học quân sự

Thứ Tư

14/8/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Hưng Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Học quân sự

Thứ Năm

15/8/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Hưng Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại UBND tỉnh

- Chiều: Họp tại UBND tỉnh

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Học quân sự

Thứ Sáu

16/8/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Hưng Giám đốc Sở

- Họp tại Bộ Tài chính

Đ/c Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

- Học quân sự

Các tin mới hơn
Lịch làm việc từ 16/9/2019 đến 20/9/2019 (16/09/2019)
Lịch làm việc từ 09/9/2019 đến 13/9/2019 (10/09/2019)
Lịch làm việc từ 02/9/2019 đến 06/9/2019 (06/09/2019)
Lịch làm việc từ 26/8/2019 đến 30/8/2019 (26/08/2019)
Lịch làm việc từ 19/8/2019 đến 23/8/2019(21/08/2019)
Các tin cũ hơn
Lịch làm việc từ 05/8/2019 đến 09/8/2019 (05/08/2019)
Lịch làm việc từ 29/7/2019 đến 02/8/2019(30/07/2019)
Lịch làm việc từ 22/7/2019 đến 26/7/2019(23/07/2019)
Lịch làm việc từ 15/7/2019 đến 19/7/2019(16/07/2019)
Lịch làm việc từ 08/7/2019 đến 12/7/2019(08/07/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na