Thông tin dịch vụ tài chính
Công văn số 251/CV-MSTT ngày 14 tháng 6 năm 2019 V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
27/06/2019 02:52:02
Các tin mới hơn
Thông báo thông tin mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019 (09/10/2019)
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai mua sắm tập trung đợt bổ sung năm 2019.(04/09/2019)
Các tin cũ hơn
Công văn số 198/CV-MSTT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương về việc Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung(27/06/2019)
Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2019 (đợt 1)(27/05/2019)
Mẫu biểu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (02/01/2019)
Công văn số 3558/STC-QLGCS ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2019(28/12/2018)
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng điều hòa, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời(27/12/2018)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na