Thông tin dịch vụ tài chính
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng điều hòa, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời
27/12/2018 10:41:59
Các tin mới hơn
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai mua sắm tập trung đợt bổ sung năm 2019.(04/09/2019)
Công văn số 251/CV-MSTT ngày 14 tháng 6 năm 2019 V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung(27/06/2019)
Công văn số 198/CV-MSTT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương về việc Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung(27/06/2019)
Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cho các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý năm 2019 (đợt 1)(27/05/2019)
Mẫu biểu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (02/01/2019)
Các tin cũ hơn
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng thiết bị văn phòng(27/12/2018)
Quyết định số 227/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính V/v Phê duyệt kết quả nhà thầu cung ứng điều hòa, bàn ghế, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời(27/12/2018)
Quyết định số 226/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thiết bị văn phòng(27/12/2018)
Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2018(27/12/2018)
Quyết định số 214/QĐ-TT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng điều hòa nhiệt độ và bàn ghế làm việc(13/12/2018)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na