Tin Sở Tài chính
Gỡ vướng để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.
14/08/2019 07:55:56

“Tại Diễn đàn Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) tổ chức ngày 08/8, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến thông tin một số nội dung cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần:

1. Đề xuất bỏ quy định xác định giá trị lịch sử, văn hóa:

Trong thực tiễn triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 16/7/2019 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá trị lịch sử, văn hóa tính tối thiểu bằng 1% trên tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước còn nhiều tranh luận và lúng túng khi xác định giá khởi điểm. Do đó, hướng sửa đổi trong thời gian tới: một là đề nghị bãi bỏ nội dung này và thực hiện xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ và ccs tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; hai là sửa Thông tư 59/2019/TT-BTC theo hướng tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp sẽ xác định giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử, nhãn hiệu, tên thương mại (nếu có); cơ quan đại diện chủ sở hữu dựa vào kết quả này để quyết định giá trị xác định giá khởi điểm và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

2. Đối với việc chuyển nhượng vốn nhà nước với tỷ lệ không chi phối trong công ty cổ phần, tỷ lệ thấp

Đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 32/201/NĐ-CP theo hướng trao quyền cho cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định lựa chọn giá khởi điểm theo một số tiêu chí nhất định, không thực hiện thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp như hiện nay bảo đảm hiệu quả khi giá trị phần vốn nhà nước thu về không đáng kể so với chi phí bỏ ra, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước.

3. Tạm ứng chi phí khi thực hiện phương án chuyển nhượng vốn nhà nước

Trong trường hợp, công ty cổ phần có vốn nhà nước chuyển nhượng không thành công phải bỏ ra chi phí  hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu không có nguồn, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi văn bản về Bộ Tài chính đề nghị tạm ứng nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp với mức tối đa bằng 70% dự toán chi phí thoái vốn nhà nước được duyệt. Khi quyết toán chi phí thoái vốn: trường hợp số tiền thu từ chuyển nhượng và khoản tạm ứng cao hơn chi phí hợp lý thực tế thì nộp lại số chênh lệch về Quỹ; trường hợp số tiền thu từ chuyển nhượng và khoản tạm ứng thấp hơn chi phí hợp lý thực tế thì cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi văn bản về Bộ Tài chính đề nghị xuất Quỹ cấp phần chênh lệch thiếu.

4. Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn về xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất trả tiền hàng năm trong giá khởi điểm, bổ sung hướng dẫn làm rõ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định giá trị thị trường của phần vốn góp nhà nước khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

5. Đề nghị Quốc Hội thống nhất khái niệm “vốn nhà nước” trong các văn bản Luật như: Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp…”

                                              Minh Thư

Các tin mới hơn
Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2019-2022.(26/08/2019)
Đại hội Chi đoàn TNCS HCM Sở Tài chính lần thứ 27, nhiệm kỳ 2019-2022.(26/08/2019)
Block chain giúp ngân hàng thực hiện giao dịch L/C chỉ trong 24 giờ thay vì 10 ngày được hoạt động thế nào?(21/08/2019)
Một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2022.(14/08/2019)
Một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2022.(14/08/2019)
Các tin cũ hơn
Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao.(11/07/2019)
Đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính Hải Dương tham gia Hội thi thể thao do Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương tổ chức.(01/07/2019)
Công văn số 1499/STC-TCDN ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v xin ý kiến các sở, ngành,đơn vị tham gia Dự thảo Đề án thành lập Quỹ BLTD cho DNNVV tỉnh Hải Dương(30/05/2019)
Công văn số 1333/STC-QLGCS ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v tổ chức điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc vụ Chiêm năm 2019(21/05/2019)
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2019(24/04/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na