Thông tin dịch vụ tài chính
Mẫu biểu Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
02/01/2019 02:15:31
Các tin mới hơn
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai mua sắm tập trung đợt bổ sung năm 2019.(20/11/2019)
Thông báo thông tin mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019 (09/10/2019)
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính ( đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) đăng tải công khai mua sắm tập trung đợt bổ sung năm 2019.(04/09/2019)
Công văn số 251/CV-MSTT ngày 14 tháng 6 năm 2019 V/v đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung(27/06/2019)
Công văn số 198/CV-MSTT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm TV&DV Tài chính Hải Dương về việc Đề nghị công khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung(27/06/2019)
Các tin cũ hơn
Công văn số 3558/STC-QLGCS ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2019(28/12/2018)
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng điều hòa, bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời(27/12/2018)
Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu Cung ứng thiết bị văn phòng(27/12/2018)
Quyết định số 227/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính V/v Phê duyệt kết quả nhà thầu cung ứng điều hòa, bàn ghế, tủ đựng tài liệu và thiết bị đồ chơi ngoài trời(27/12/2018)
Quyết định số 226/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm TV&DV Tài chính V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thiết bị văn phòng(27/12/2018)
Thông báo
  Quyết định số 2841/QĐ-STC ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2019
  Quyết định số 1987/QĐ-STC ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019
  Quyết định số 1850/QĐ-STC ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công
  Kế hoạch số 1076/KH-STC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính Hải Dương V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na