Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
29/05/2019 02:09:06

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI1

Ban Lãnh đạo


 

Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Sở

02203844120


 

Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

02203857518


 

Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

02203844119


2

Phòng Quản lý ngân sách


 

Đinh Quang Cường

Trưởng phòng

02203853843


 

Nguyễn Huân

Phó Trưởng phòng

02203853843


 

Vương Minh Quang

Phó Trưởng phòng

02203853843


3

Phòng Quản lý Giá và Công sản


 

Phạm Văn Tuân

Trưởng phòng

02203852040


 

Nguyễn Thị Vi

Phó Trưởng phòng

02203852040


 

Nguyễn Việt Phương

Phó Trưởng phòng

02203852040


4

Phòng Tin học và Thống kê


 

Nguyễn Phúc Thành

Trưởng phòng

02203856280


 

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

02203856280


 

Phạm Thị Mai

Phó Trưởng phòng

02203856280


5

Phòng Tài chính Doanh nghiệp


 

Nhữ Hữu Nhuần

Trưởng phòng

02203853853


 

Vũ Thu Hường

Phó Trưởng phòng

02203853853


 

Phạm Thị Hương

Phó Trưởng phòng

02203853853


6

Phòng Tài chính Đầu tư


 

Đoàn Quang Sơn

Trưởng phòng

02203840736


 

Bùi Bá Sứng

Phó Trưởng phòng

02203840736


 

Trần Mạnh Thắng

Phó Trưởng phòng

02203840736


7

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp


 

Bùi Thị Ánh

Trưởng phòng

02203852784


 

Lê Thị Hồng Thúy

Phó Trưởng phòng

02203852784


 

Phạm Thành Hiệp

Phó Trưởng phòng

02203852784


8

Thanh tra Sở


 

Vương Đình Quýnh

Chánh Thanh tra

02203852041


 

Đặng Văn Xuyên

Phó Chánh Thanh tra

02203852041


 

Nguyễn Phương Hùng

Phó Chánh Thanh tra

02203852041


9

Văn phòng Sở

 

 


 

Trần Thị Hồng Tâm

Chánh Văn phòng

02203859732


 

Hoàng Long

Phó Chánh Văn phòng

02203859732


10

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính


 

Nguyễn Đồng Kim

Giám đốc Trung tâm

02203830193


 

Nguyễn Thị Trang

Phó Giám đốc Trung tâm

02203830194


 

Trần Thị Hoài Thu

Phó Giám đốc Trung tâm

02203857851


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
  Quyết định số 3162/QĐ-STC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Sở Tài chính Hải Dương Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Tài chính.
  Công văn số 389/STC-QLGCS ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.
  Công văn số 289/CV-STC ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v đăng ký mã số dự án đầu tư và nhập dự toán ngân sách nhà nước -vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019.
  Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
  Quyết định số 04/QĐ-STC ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính Hải Dương V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na