Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
03/07/2019 07:37:12

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI1

Ban Lãnh đạo


 

Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Sở

02203844120


 

Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở

02203857518


 

Trần Thị Hải Hà

Phó Giám đốc Sở

02203844119


2

Phòng Kế hoạch ngân sách


 

Bùi Thị Ánh

Phó Trưởng phòng (phụ trách)

02203853843


 

Nguyễn Khắc Hòe

Phó Trưởng phòng

02203853844


 

Nguyễn Huân

Phó Trưởng phòng

02203853845


3

Phòng Quản lý Giá - Công sản


 

Phạm Văn Tuân

Phó Trưởng phòng

02203852040


 

Nguyễn Thị Vi

Phó Trưởng phòng

02203852041


 

Nguyễn Việt Phương

Phó Trưởng phòng

02203852042


4

Phòng Quản lý Ngân sách xã


 

Đinh Quang Cường

Trưởng phòng

02203856280


 

Phạm Thị Mai

Phó Trưởng phòng

02203856281


 

Phạm Thành Hiệp

Phó Trưởng phòng

02203856282


5

Phòng Tài chính Doanh nghiệp


 

Nguyễn Đình Tuấn

Trưởng phòng

02203853853


 

Vũ Thu Hường

Phó Trưởng phòng

02203853854


 

Phạm Thị Hương

Phó Trưởng phòng

02203853855


6

Phòng Tài chính Đầu tư


 

Đoàn Quang Sơn

Trưởng phòng

02203840736


 

Bùi Bá Sứng

Phó Trưởng phòng

02203840737


 

Trần Mạnh Thắng

Phó Trưởng phòng

02203840738


7

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp


 

Nguyễn Phúc Thành

Trưởng phòng

02203852784


 

Lê Thị Hồng Thúy

Phó Trưởng phòng

02203852785


 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng

02203852786


8

Phòng Tin học và Thống kê Tài chính


 

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng (phụ trách)

02203840902


9

Thanh tra Sở


 

Vương Đình Quýnh

Chánh Thanh tra

02203852041


 

Nhữ Hữu Nhuần

Phó Chánh Thanh tra

02203852042


 

Đặng Văn Xuyên

Phó Chánh Thanh tra

02203852043


 

Nguyễn Phương Hùng

Phó Chánh Thanh tra

02203852044


10

Văn phòng Sở

 

 


 

Trần Thị Hồng Tâm

Chánh Văn phòng

02203859732


11

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính


 

Nguyễn Đồng Kim

Giám đốc Trung tâm

02203830193


 

Nguyễn Thị Trang

Phó Giám đốc Trung tâm

02203830194


 

Trần Thị Hoài Thu

Phó Giám đốc Trung tâm

02203857851


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na