Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip Navigation LinksSở Tài Chính Hải Dương > Kết luận thanh tra
Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng , nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Kỷ yếu Sở tài chính
Tin tức - Sự kiện
Tin Bộ tài chính
Tin Sở tài chính
Công khai NSNN
Dự toán trình HĐND
Dự toán đã được HĐND QĐ
Tình hình thực hiện dự toánExpand Tình hình thực hiện dự toán
Quyết toán
Tổng hợp tình hình công khaiExpand Tổng hợp tình hình công khai
Dịch vụ tài chính
HT QLCL ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Ứng dụng CNTT
Văn bản pháp quy
Kết luận thanh tra
Thông Tin Đấu Thầu
Thông tin hỗ trợ DNHội nghị tập huấn Thông tư số 05/2014/TT-TTCP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ 
 

Ngày 15/4/2013, Thanh tra Sở Tài chính đã tham dự buổi tập huấn do Thanh tra tỉnh Hải Dương tổ chức (Theo Giấy mời số 157/GM-TTr Ngày 07/4/2015 của Thanh tra tỉnh Hải Dương “Dư hội nghị tập huấn Thông tư số 05/2014/TT-TTCP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ”).

 

 

 

Đây là Hội nghị có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác thanh tra. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 “Về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra”, thông tư này đã thay thế: Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Tổng Thanh tra ban hành Quy định Quy trình tiến hành, một cuộc thanh tra; Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Tổng Thanh tra ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra; Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Tổng Thanh tra về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành tại Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Tổng Thanh tra; Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra ban hành Biểu mẫu trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo .

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính Phủ, thông tư này thay thế Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Oanh khai mạc buổi tập huấn và quán triệt tinh thần trách nhiệm của các học viên tham dự . Đặc biệt, với sự truyền đạt nhiệt tình của đồng chí giảng viên đã nêu bật những điểm mới của hai văn bản mới trên đã trang bị  kiến thức liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ thanh tra cần áp dung trong thời gian tới.

Những nội dung quan trọng đã được truyền đạt thật cần thiết cho cán bộ thanh tra nói chung, thanh tra Sở tài chính nói riêng trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.

 

                                                                Thanh tra Tài chính

 

 

 

 

Tin mới
Liên Kết Website
Lượt truy cập
281483